Okiem kupca 8 – Na wczorazj

Gaszenie pożarów zostaw straży pożarnej. Czyli odcinek o tym dlaczego praca w Dzale Zakupów nie ma nic wspólnego z tą w straży pożarnej. Jak poprawić proces zakupowy, żeby nie dostawać zapotzrebowań na wczoraj?
https://okiemkupca.pl/

Datum: 06. 09. 2023
Čas: 10:15

Moderuje: Jacek Jarmuszczak i Łukasz Jędraszkiewicz
Hosté: 

Téma: Profesjonalne zakupy biznesowe.

Podobná videa