Ako sa nám darí využívat DNS s nízkou hodnotou (2. časť)

Ohliadnutie za rokom 2021 z pohľadu vyhlásených Dynamických nákupných systémov v nízkej hodnote. Čo sa podarilo. Aké sú nové skúsenosti. Čo je možne robiť lepšie. Kde sa narazilo na limity a obmedzenia. Akú radosť, úspech a výsledok to prinieslo. A či je to cesta, ktorú plánujú udržať i pre tento rok. Teším sa na ďalší rozhovor s mojim hosťom Milanom Hamalom na tému DNS s nízkou hodnotou. Rozoberieme si i praktické námety a definujeme si základné body „ako začať“ a či nás ovplyvňuje novela.

Datum: 28. 04. 2022
Čas: 

Moderuje: Kristina Kaplanová
Hosté: Ing. Milan Hamala

Téma: Od nákupu bielej techniky, náradia a práce až po kancelársky nábytok. Ako sa nebáť používať DNS aj pri nízkej hodnote (podľa ZVO č.343/2015 Z.z.)

Podobná videa