Aukcje elektroniczne, a może hazard? cz.2

Negocjacje w formie aukcji elektronicznej każdy zna. Czy adrenalina i chęć wygrania aukcji może zmienić formę negocjacji? Zapraszamy na rozmowę o wpływie świadomości oferentów w negocjacjach na wyniki i przebieg postępowania.

Datum: 20. 09. 2022
Čas: 

Moderuje: Marta Skalińska
Hosté: Grzegorz Nowak, Andrzej Kulbiński

Téma: Aukcje elektroniczne oraz świadomość oferentów w negocjacjach część 2.

Podobná videa