Aukcje elektroniczne, a może hazard?

Negocjacje w formie aukcji elektronicznej, każdy zna. Czy adrenalina i chęć wygrania aukcji może zmienić formę negocjacji? Zapraszamy na rozmowę o wpływie świadomości oferentów w negocjacjach na wyniki i przebieg postępowania.

Datum: 29. 03. 2022
Čas: 

Moderuje: Marta Witoszová
Hosté: Andrzej Kulbinski, Grzegorz Nowak

Téma: Aukcje elektroniczne oraz świadomość oferentów w negocjacjach.

Podobná videa