TENDR STORKY 3

Seriál o aukcích a elektronizace z pohledu lidí, kteří s nimi v České republice začínali, doplněný o historické zkušenosti z praxe.

Kvalita ve VZ 4

Kvalita jako hodnotící kritérium a zadávací řízení jako nástroj kvality.

TENDR STORKY 2

Seriál o aukcích a elektronizace z pohledu lidí, kteří s nimi v České republice začínali, doplněný o historické zkušenosti z praxe.

Kvalita ve VZ 3

Vybrané aspekty pro dosažení kvality – stanovení potřeb a cílů, tým zadavatele, contract management.

Kvalita ve VZ 2

Legislativa, Národní strategie, statistiky, metodiky, rozhodovací praxe.

Kvalita ve VZ 1

Kde je ve veřejném zadávání kvalita? 20 aspektů kvality ve VZ.

Nákupní slovník vol. 60

Pojmy z učebnic žijí ve firmách svým životem. V tomto díle se s Janem Pospíchalem budeme zabývat pojmami: Systém kvalifikace a Hodnocení dodavatelů.

Nákupní slovník vol. 59

Pojmy z učebnic žijí ve firmách svým životem. V tomto díle s Martinem Vyklickým o pojmech: Meet the Buyer a Předběžné tržní konzultace.

Dynamiczny System Zakupów (DSZ) – Nowy Wymiar Zakupów

Zapraszamy na najnowszy webinar, który będzie poświęcony Dynamicznemu Systemowi Zakupów (DSZ). To wydarzenie skierowane jest do profesjonalistów ds. zakupów, menedżerów, zamawiających oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi narzędziami zarządzania procesem zakupowym i zamówień.