Cezhraničné obstarávanie

O európskom prieskume z roku 2020, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu iProcureNet.

Datum: 24. 11. 2021
Čas: 

Moderuje: Milan Kaplan
Hosté: Jozef Kubinec - Ministerstvo vnútra SR

Téma: Milan Kaplan sa rozpráva s Jozefom Kubincom o európskom prieskume z roku 2020, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu iProcureNet. Jeho cieľom bolo prieskumu dozvedieť sa viac o cezhraničnom verejnom obstarávaní v Európe, zozbierať príklady takýchto obstarávaní a identifikovať príklady dobrej praxe a problémy, ktoré sa pri takýchto spoločných postupoch obstarávania môžu vyskytnúť.

Podobná videa