Contract management 5

Čo je zmluvný vzor. Prečo je dôležité pracovať systematicky. Čo získam vďaka Contract Managementu. Aké sú pozitíva. Ako uzatvárať zmluvy. Na čo si treba dať pozor. Zmluvy a umelá inteligencia. Aká je prognóza.

Datum: 30. 11. 2023
Čas: 12:35

Moderuje: Jan Jedlička
Hosté: Rasťo Koval

Téma: Ako pripraviť zaviest a zautomatizovat vo firme zmluvné vzory.

Podobná videa