Czy działy zakupów mogą sprzedawać?

Przed kupcami stoi bardzo wiele wyzwań, takich jak optymalizacja dostaw, wybór odpowiednich dostawców, odpowiedni wybór narzędzi zakupowych i in.. Czy jednak zdarza się, że kupiec musi coś sprzedać?

Datum: 17. 03. 2022
Čas: 

Moderuje: Beata Gałuszka & Andrzej Kulbiński
Hosté: 

Téma: Przed kupcami stoi bardzo wiele wyzwań, takich jak optymalizacja dostaw, wybór odpowiednich dostawców, odpowiedni wybór narzędzi zakupowych i in.. Czy jednak zdarza się, że kupiec musi coś sprzedać?

Podobná videa