Dotace EU a veřejné zakázky v praxi

Dotace na úspory energie vám ušetří dvakrát. Investice je výrazně levnější o dotační příspěvek a po realizaci zakázky dosáhnete vlastních energetických úspor.

Datum: 28. 04. 2021
Čas: 

Moderuje: Igor Horváth
Hosté: Karel Stozsek, David Salzmann, Eva Plichtová

Téma: Dotace na úspory energie vám ušetří dvakrát. Investice je výrazně levnější o dotační příspěvek a po realizaci zakázky dosáhnete vlastních energetických úspor. Praktická zkušenost se zadáváním veřejné zakázky na stavební práce v rámci dotačního programu. Ve stručnosti se dozvíte, co předchází úspěšnému získání dotace a v jakém právním prostředí se vyhlašovatelé VŘ a uchazeči o zakázku nacházejí. Především se však na konkrétním příkladu budeme věnovat průběhu administrace výběrového řízení od přípravy ZD až po výběr nejvhodnějšího dodavatele formou eAukce, to vše s využitím elektronických procesních nástrojů.

Podobná videa