Duševné zdravie nákupcu

Každý z nás by mal mať radosť zo života. Nielen toho súkromného, ale aj toho pracovného. O tom, čo nás v práci nákupcu (ktorá podľa predstáv niektorých riadiacich pracovníkov má pozostávať len zo súhlasov a hľadaní zákonných riešení keď už problém nastal) môže napĺňať a ako z každodenných starostí čerpať energiu, ale aj o tom, že aj nákupca môže vyhorieť, stratiť chuť hľadať riešenia a pýtať sa a ako takéhoto kolegu naštartovať. Ľahký stream o menej diskutovaných, ale osobne ťažkých témach.

Datum: 24. 02. 2022
Čas: 

Moderuje: Marcela Turčanová
Hosté: Zora Vypušťáková, Annamária Higgins

Téma: S Macerlou Turčanovou o tom, že aj nákupca môže vyhorieť a stratiť chuť hľadať riešenia.

Podobná videa