DVA – Milan Kaplan & David Rewenda

V podnikatelském prostředí navazování kontaktů a výměna informací je nejen důležitá, ale nutností. Je to klíč k otevření dveří novým příležitostem a k tomu, aby se rozvoj stal oboustranným.

Datum: 27. 10. 2023
Čas: 

Moderuje: Milan Kaplan
Hosté: David Rewenda

Téma: Jak dostat chytré myšlenky do praxe.

Podobná videa