DVA – Milan Kaplan & Stanislav Häuser

Spirálový management a management živé firmy. Jak dostat chytré myšlenky do praxe. 

Datum: 20. 10. 2023
Čas: 

Moderuje: Milan Kaplan
Hosté: Stanislav Häuser

Téma: Jak dostat chytré myšlenky do praxe.

Podobná videa