eAukční specialisté

Pravidelný pořad Lukáše Karcola a s vybranými odborníky nákupních týmů, kteří mají za sebou stovky tendrů a aukcí. Dnes s Piotrem Krompiewskim z PROEBIZu.

Datum: 16. 03. 2023
Čas: 

Moderuje: Lukáš Karcol
Hosté: Krompiewski Piotr

Téma: Pravidelný pořad Lukáše Karcola, kde si se svými hosty povídá nejen o e-aukcích.

Podobná videa