Efektivní nákupy léků

Zkušenosti Nemocnice Nové Město na Moravě s nákupy léků. Od klasických výběrových řízení přes transparentní a účinné eAukce po zavedením systému flexibilního tendrování. Budeme si povídat o dlouholetých zkušenostech, vývoji postupů a hlavně o využitelnosti a přínosech pro transparentní a efektivní nakupování.

Datum: 19. 07. 2022
Čas: 

Moderuje: Jana Vítová
Hosté: Alena Ševčíková

Téma: Dlouholetá zkušenost a různé postupy při tendrování léků. Od klasických výběrových řízení přes eAukce po flexibilní tendrování.

Podobná videa