Elektronické prieskumy

Ako sa dá rýchlo zareagovať na stratu dodávateľa a hľadať k nemu alternatívy. Ako pomocou elektronického dopytu osloviť potenciálnych dodávateľov a zistiť ich možnosti, kapacity. Ako dať vedieť trhu, že hľadáme a sme tu. Ako si mapovať trh, overovať ceny pomocou elektronických nástrojov. Ako to majú dodávatelia. Osobné skúsenosti a postrehy. Ako sa vyvíjala prax s e-dopytami pred dvoma rokmi, pred rokom a aká je situácia dnes. Kde sú limity tejto formy „súťaže“.

Datum: 06. 12. 2022
Čas: 

Moderuje: Kristína Kaplanová
Hosté: Stanislav Štift

Téma: Mapovanie možností trhu pomocou elektronických prieskumov v dobe kedy rada stálych dodávateľských reťazcov prestáva fungovať.

Podobná videa