ABC Analýza

Analýza dodavatelů, nákupních položek nebo zásob, slouží jako podklad k řízení dodavatelů. Rozděluje položky (dodavatele, nákupní nebo skladové položky do tří skupin v závislosti na váze položky při financování nákupu nebo skladování). Uplatnění této metody vychází ze zkušenosti, že je velmi pracné a často i neúčelné věnovat všem položkám stejnou pozornost. ABC analýza rozděluje jednotlivé komodity, dodavatele či položky do tří kategorií dle jejich významu. Kategorie A: (vital few) klíčové / strategické / cenné položky mající zásadní význam, jedná se o 5 % položek, které tvoří 80 % nákupního obratu. Kategorie B: (supplementary) středně důležité (doplňující) položky, jedná se o 15 % položek, které tvoří 15 % nákupního obratu. Kategorie C: (trivial many) velké množství málo důležitých položek, pravděpodobně s nízkým objemem nákupu a s možností náhrady, jedná se o zhruba 65-80 % položek, které tvoří 5 % nákupního obratu. [embed]https://youtu.be/jVEpOypabXk[/embed]

ABC Analýza