Centrální nákup

Centrála nákupní
Spolu se strategickou aliancí vytváří nejvyšší stupeň vertikální kooperace obchodních firem. Spojují se velké firmy z různých zemí Evropy s cílem získat výhodné zdroje nákupu, dobré marketingové informace o možnostech vstupu na cizí trhy, dobré platební podmínky apod.

https://youtu.be/R4oD2-YNXmo
https://youtu.be/ifycwstvBAw

Centrální nákup

Žádný odkaz nebyl nalezen.