Japonská ticker e-aukce

Nazývaná také NIPPON. Tento typ e-aukce je založen na vyvolávací (vstupní) ceně dané vyhlašovatelem, na kterou účastníci reagují odsouhlasením, resp. akceptací každého snížení ceny ve stanoveném intervalu. Minimální počet účastníků není daný. Všichni účastníci začínají na stejné vyvolávací ceně. Nippon se obvykle realizuje pouze na jednu položku a probíhá ve dvou kolech tzv. vstupním a aukčním. Obvykle se realizují nákupní e-aukce, je možné však použít také typ prodejní.

Japonská ticker e-aukce

Žádný odkaz nebyl nalezen.