Management dodavatelů

Nákupní činnost související s managementem dodavatelů a řízením vztahů s nimi, která je založená na předpokladu, že dodavatelé mají být řízeni podobně jako vlastní zaměstnanci tj. vybíráni, úkolováni, motivováni, hodnoceni a odměňováni.

Management dodavatelů

Žádný odkaz nebyl nalezen.