Nákladová kalkulace

Účelem kalkulací nákladů je zjištění nákladů připadajících na tzv. nákladový objekt, tím je nejčastěji tzv. kalkulační jednice, tedy jednotlivý kus výrobku. Kalkulace slouží zejména k ocenění zásob pro správné zaúčtování, ocenění produktu, řízení zásob i celého podniku apod. Rovněž podklad pro stanovení prodejní ceny.

Proces výroby nebo poskytování služeb je rozmanitý a stejně tak typ výrobků (služeb) - může se lišit od unikátních výrobků (služeb) až po identické výrobky vyráběné ve velkosériové či masové výrobě. Z tohoto důvodu může být v různých situacích vhodné použití jiných způsobů kalkulace.

https://youtu.be/DnfIZWh8g4E

Nákladová kalkulace

Žádný odkaz nebyl nalezen.