Paretovo pravidlo

Paretovo pravidlo (tzv. pravidlo 80/20) stanoví, že 80 % důsledků vyplývá z 20 % počtu příčin. Ekonom a sociolog Vilfredo Pareto tento princip popsal na základě sledování poruchovosti strojů v továrně. Zjistil, že 20 % strojů v továrně způsobovalo 80 % všech poruch. Takže po opravě těch 20 % špatných strojů se zlepšil výkon celé továrny.

Poměr 80:20 neplatí vždy absolutně, vyjadřují ho lépe pojmy „hodně“ a „málo“. V konkrétních případech se může tento poměr lišit. Zákonitost můžeme sledovat v několika oblastech podniku:

Velká část celkového objemu nákupu (80 %) je odebírána od poměrně malého počtu dodavatelů (20 %).
Značná část tržeb (80 %) plyne z malého podílu počtu odběratelů (20 %).
Velký podíl počtu výdejů ze skladu (80 %) se týká malé části sortimentu (20 %).
Menší část počtu výrobků (20 %) vytváří značnou část zisku (80 %)
80 % skladové plochy vám zabere 20 % skladových položek
80 % tržeb vám přinese 20 % zboží/služeb
80 % tržeb vznikne prací 20 % zaměstnanců
20 % vztahů (se zákazníky, či osobních) vám způsobí 80 % všech problémů
80 % dat přenese v datové síti 20 % uživatelů
80 % požadavků na infolinku vygeneruje 20 % zákazníků Apod.
Z Paretova principu vyplývá, že při řízení je žádoucí soustředit se na omezený počet položek, které mají rozhodující vliv na výsledek. Viz též ABC analýza.

https://youtu.be/td8gfvOhnHA

Paretovo pravidlo

Žádný odkaz nebyl nalezen.