Procurement 4.0

Součást modelu Industry 4.0. Předvídaný a plánovaný model nákupu, kdy větší elektronizace, robotizace a automatizace povede ke změnám k přístupu v nákupu a změnám požadovaných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Rutinní činnosti (řízení skladových zásob, plánování a sledování úzkých míst) převezmou sofistikované elektronické systémy. Výsledkem by měla být vyšší konkurenceschopnost a nižší spotřeba lidské práce. Rizikem jsou hackerské útoky a zneužití dat.

https://youtu.be/G1auYsuy2Mg

Procurement 4.0

Žádný odkaz nebyl nalezen.