Rizika

Nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem. Riziko znamená hrozbu, potenciální problém, nebezpečí vzniku škody, možnost selhání a neúspěchu, poškození, ztráty či zničení. Riziko tedy vyjadřuje určitou míru nejistoty, pravděpodobnost dosažení výsledku, který je rozdílný od očekávaného. 

Rizika v organizaci souvisejí především s okolním prostředím, inovacemi, změnami a se zdroji. Rizikům lze předcházet vhodným řízením. Finanční dopady rizik lze zmírnit pomocí pojištění.

Rizika

Žádný odkaz nebyl nalezen.