Směnka

1. Cenný papír vydaný ve formě na řad nebo na jméno. Směnka je řazena mezi tzv. abstraktní papíry, ke svému vzniku nepotřebuje právní důvod (kauzu), obstojí sama o sobě. 

2. (Cambium, angl. bill of exchange, promissory note, fr. lettre de change, billet a l´ordre) jest cenný papír, vykazující určité formální náležitosti, v němž vydavatel buďto činí platební peněžní slib nebo platební peněžní příkaz ve prospěch osoby v listině vyznačené (remittenta) a pozdějších nabyvatelů listiny. Ottův slovník naučný.

Směnka

Žádný odkaz nebyl nalezen.