Typy e-aukcí

1. Nejčastěji se využívá klasická anglická reverzní e-aukce. V elektronickém světě ERMMA, tzn. English Revers Multi-Criteria Multi-Item Auction, čili anglická reverzní multikriteriální a multipoložková eAukce. Pak máme prodejní eAukce, jedná se o opačný princip e-aukčního typu ERMMA. Některé e-aukce mohou být kombinované, je v nich zároveň nákupní a prodejní položka. Například při nákupu nových aut, ale zároveň prodeji starých. Prodejní položky se v tom případě odpočítávají od nákupních přímo. Dalším příkladem je odvoz odpadu: za odvoz některých položek budete muset zaplatit, ale jiné zároveň prodáte (papír, kov, plast, atd.)

2. Dalším typem je japonská e-aukce (NIPPON). Zde je principem (u nákupu) stanovení jedné vyvolávací ceny pro všechny potenciální účastníky a v samotném soutěžním kole pak systém v předem daných intervalech nabízí snížení vyvolávací ceny o předem nastavený finanční krok. Každý účastník tak tuto nabídku může akceptovat (a nebo ne). Pro zřetelnost uvádíme příklad: vyvolávací cena 3 500 000 CZK krok snížení 20 000 CZK časový interval 2 min. krok - nabídka 3 500 000 CZK – odpočítávají se 2 min. krok - nabídka 3 480 000 CZK – odpočítávají se 2 min. krok - nabídka 3 460 000 CZK – odpočítávají se 2 min. atd. Pokud účastník kterýkoliv krok neakceptuje, jeho účast v této soutěži končí, a nemůže dále pokračovat. E-aukční typ NIPPON je specifický tím, že v něm může soutěžit také pouze jeden účastník.

3. Na téměř stejném principu jako japonská e-aukce (NIPPON) funguje ticker e-aukce. Rozdíl je v tom, že vyvolávací nabídka není stejná pro všechny, ale každý začíná od své částky, kterou nabídl v předchozím kole.

4. Dalším typem je holandská e-aukce (HOLLAND). Princip je podobný jako u japonské e-aukce NIPPON. Vyvolávací nabídka je však záměrně podhodnocena tak, aby jí nikdo nemohl dosáhnout, resp. ji akceptovat. Systém pak sám k vyvolávací nabídce přihazuje. V případě, že někdo akceptuje systémem aktuálně nabídnutou cenu, e-aukce končí, jinými slovy „první bere“.

5. Existují také hybridní e-aukce, vznikají kombinací holandské e-aukce (HOLLAND) a e-aukčního typu ERMMA. Důvodem je, že když někdo v holandské e-aukci akceptuje nabídku, tak vyhrál. Nehraje se zde na žádná druhá místa. Určitě by se však našel alespoň jeden nebo i více dalších účastníků, kteří by nabídku také akceptovali, kdyby tušili, že ji akceptuje někdo jiný. Abychom těm potenciálně druhým, třetím a dalším účastníkům dali šanci, mohli bychom teoreticky spustit znovu e-aukci typu ERMMA a probíhala by klasická soutěž.

Typy e-aukcí

Žádný odkaz nebyl nalezen.