Inflácia v zákazkach so štátom

Čo robiť v situácií, ak sa inflačná doložka nenachádza v zmluve? Aký spôsobom to riešiť? Inflácia nastala, ale inflačná doložka v zmluve so štátom chýba. Aký procesný postup je správny? Skúsenosti z praxe s dodatkami k uzatvorenej zmluve. 

Datum: 04. 05. 2023
Čas: 10:00

Moderuje: Marek Šmid
Hosté: Pavel Zuska, Marek Griga

Téma: Verejné zákazky a inflácia

Podobná videa