Jak elektronizace změnila svět podnikových a veřejných zakázek? Jak elektronizacja zmieniła świat zamówień korporacyjnych i publicznych?

Jak daleko pokročila elektronizace podnikového nákupu a zadávání veřejných zakázek a co nás čeká?

Datum: 26. 10. 2022
Čas: 

Moderuje: Milan Kaplan
Hosté: Zygmunt Kopacz (Open Nexus)

Téma: Jak daleko pokročila elektronizace podnikového nákupu a zadávání veřejných zakázek a co nás čeká?

Podobná videa