Jak jsem to udělala já a elektronizovala nákupní procesy

Inspirativní zkušenosti Hanky Suškové se zaváděním elektronizace tenderingu do různých firem.

Datum: 26. 01. 2021
Čas: 13:00

Moderuje: Lukáš Karcol
Hosté: Hana Sušková

Téma: Inspirativní zkušenosti Hanky Suškové se zaváděním elektronizace tenderingu do různých firem.

Podobná videa