Jak na předběžné tržní konzultace

Jaký benefit nesou zadavateli Předběžné tržní konzultace, jak je vést a jak se vyhnout chybám.

Datum: 18. 08. 2021
Čas: 

Moderuje: Jana Vítová
Hosté: Iveta Janečková, Kateřina Koláčková

Téma: Jak využít Předběžné tržní konzultace ke správnému nastavení veřejné zakázky. Jak vést debatu s odborníky dodavatelů a nastavit požadavky na předmět zakázky co nejlépe, nediskriminačně a přesně podle potřeb zadavatele. Jak se vyhnout chybám, jestli PTK elektronizovat a vzpomeneme bohaté příklady z praxe..

Podobná videa