Jak odprodat starší stroje

Jak výhodně prodat nadbytečné stroje? Jak efektivně prodávat odpady? Jakým způsobem najít zájemce?

Datum: 06. 05. 2021
Čas: 

Moderuje: Lukáš Karcol
Hosté: Tomáš Fischer, strategický nákupčí PBS VB a.s.

Téma: Webinář z cyklu Jak to dělám já... První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. má zajímavé zkušenosti s prodejem nadbytečných, už nepotřebných, starších strojů formou eAukce. Realizují tyto prodeje opakovaně se zajímavými výsledky, a proto jsme je požádali, aby sdíleli své zkušenosti prostřednictvím našeho webináře. Jak to dělají, co se vyplatilo, kde najít zájemce, jak je oslovit a jak celý prodej organizovat. Zároveň se zmíníme o pravidelném prodeji odpadů, to přece řeší všechny společnosti.

Podobná videa