Komoditní strategie

Komoditní strategie – Jak si zjednodušit nákup rozdělením do komodit.

Datum: 18. 05. 2021
Čas: 

Moderuje: Jan Hirsch
Hosté: Miloš Olejník a Tomáš Veit

Téma: CATEGORY MANAGEMENT je proces strategického řízení nákupních procesů, který se opírá o rozdělení nakupovaných komodit do kategorií podle stupně závažnosti, dosažitelnosti a rizik. Jde o systematický, disciplinovaný přístup k řízení kategorie jako strategické obchodní jednotky. Jak přistupovat k jednotlivým kategoriím a dodavatelům s ní spojených? Jak nastavit individuální nákupní strategie, které reflektují podmínky a specifika trhu dané komodity? Category management jako královská disciplína mezi modely řízení strategie nákupu.

Podobná videa