Najlepsze typy e-aukcji

Pokaz najczęściej używanych typów e-Aukcji.

Datum: 26. 10. 2021
Čas: 

Moderuje: Andrzej Kulbiński
Hosté: 

Téma: Pokaz systemu PROEBIZ TENDERBOX, który służy do wspierania procesów zakupowych, komunikacji z dostawcami i realizacji postępowań w formie aukcji elektronicznej lub prostego zapytania ofertowego.

Podobná videa