Nákupní slovník vol. 17

Nákupní slovník mapuje pojmy nákupu a reflektuje je ze strany praxe. Je možné, že za humny to dělají lépe. Nečekané jevy na trhu přinášejí i nutnost reagovat jinak, než jsme byli v nákupu zvyklí. Pojmy, o kterých debatujeme, budou součástí elektronického nákupního slovníku, doplněny zasvěcenými komentáři.

Datum: 24. 03. 2022
Čas: 

Moderuje: Martin Wiederman
Hosté: Ondrej Jombík

Téma: V tomto díle se budeme zabývat pojmami: Design to cost, dodávka na klíč.

Podobná videa