Nákupní slovník vol. 5

Sjednocení terminologie a výklady jednotlivých pojmů doplněné o konkrétní zkušenosti a přístupy mnoha expertů napříč Evropou a obory zmnohonásobí přidanou hodnotu tohoto výkladového manuálu.

Datum: 12. 05. 2021
Čas: 

Moderuje: Martin Wiederman
Hosté: Martin Repko, Soňa Hroňová

Téma: Opakování je matka moudrosti. Předešlé díky nákupního slovníku obsahovaly pojmy: komodity (to, co nakupujeme), ABC analýzy (Paretovo pravidlo), výběrové řízení, plánování, SMART, strategický nákup, dominantní/monopolní postavení na trhu, KPI, Last Call, kategorie, operativní nákup a Procurement 4.0. V tomto díle se zaměříme na pojmy: hodnotící kritérium a rating.

Podobná videa