Nákupní slovník vol. 8

Nákupní slovník mapuje pojmy nákupu a reflektuje je ze strany praxe. Je zde příležitost poučit se z chyb druhých a také následovat trendy.

Datum: 19. 08. 2021
Čas: 

Moderuje: Martin Wiederman
Hosté: Ondrej Jombík, Martin Zelinka

Téma: Tématem jsou pojmy Kraljićova matice, proforma faktura a benchmarking.

Podobná videa