Neber si to osobne!

O tom, ako si na v práci vytvoriť svoj vlastný svet a nebrať veci osobne, bude náš další diel koučovacieho okienka pre nákupcov.

Datum: 31. 05. 2023
Čas: 11:00

Moderuje: Marcela Turčanová
Hosté: Zora Vypušťáková - Národná banka Slovenska

Téma: S Marcelou Turčanovou a jej hosťami o tom, aká je psychológia dôležitá. Či v osobnom, alebo profesijnom živote.

Podobná videa