O vyhoření 5 – Proč se to stalo?

  1. Základní typy způsobu vyhoření
  2. Komu hrozí vyhoření
  3. Některé profese
  4. Věk/délka praxe
  5. Rodinné zázemí – vztahy
  6. Ekonomická úroveň
  7. Rodiče s dětmi
  8. Ženy 
  9. Příklady ze života a zároveň naplňování aktuálních celospolečenských témat – rovnost (ženy a starší pracovníci).

Datum: 27. 03. 2024
Čas: 13:00

Moderuje: Jan Jedlička
Hosté: Zora a Ľubomír Vypušťákovi

Téma: Seriál o syndromu vyhoření. Formou rozhovoru se prolíná autentická zkušenost s teorií doplňované o glosy.

Podobná videa