O vyhoření 6 – Rozpoznat a měřit

 1. Jak se měří vyhoření
 2. Sběratel úkolů – přeceňování schopností
 3. Podceňování – syndrom podvodníka
 4. Zaměstnanec s prací “pod svou úroveň” – nuda, rutina, nezájem
 5. Zachránce, zachránce, oběť
 6. Další katalyzátory:
  1. Pocit křivdy / viny
  2. Nezvládnutá pracovní zátěž
  3. Nejasné zadání
  4. Nedostatek komunikace a podpory ze strany nadřízeného
  5. Neúměrný časový tlak
 7. Metodiky měření vyhoření pomocí odpovědí na výroky o tom, jak se lidé cítí:
  1. Shirom – Melamedova škála měření – 14 výroků – infografika
  2. Maslachova měřítková škála – 22 výroků – infografika
  3. a další…

Datum: 03. 04. 2024
Čas: 13:00

Moderuje: Jan Jedlička
Hosté: Zora a Ľubomír Vypušťákovi

Téma: Seriál o syndromu vyhoření. Formou rozhovoru se prolíná autentická zkušenost s teorií doplňované o glosy.

Podobná videa