Okiem kupca 26 – Finanse

Dane z sprawozdań finansowych dostawców. W jaki sposób, możemy je wykorzystać, żeby lepiej przygotować się do negocjacji z dostawcami? Transparentność kosztowa i świadomość biznesu dostawcy pomaga lepiej i bardziej dojrzale prowadzić negocjacje. Każda spółka prawa handlowego zobowiązana jest przynajmniej raz w roku publikować sprawozdania finansowe.
https://okiemkupca.pl

Datum: 22. 11. 2023
Čas: 09:30

Moderuje: Jacek Jarmuszczak i Łukasz Jędraszkiewicz
Hosté: 

Téma: Profesjonalne zakupy biznesowe.

Podobná videa