Partnerstvo

Kvalita partnerstva ovplyvňuje aj našu prácu. Našu energiu, ktorú vkladáme do našich pracovných vzťahov, do prideľovania úloh a do reagovania na nové pracovné príležitosti.

Datum: 09. 02. 2023
Čas: 13:00

Moderuje: Marcela Turčanová, Kristina Kaplanová
Hosté: Annamária Higgins - holistická profesionálna koučka, Zora Vypušťáková - Národná banka Slovenska

Téma: S Marcelou Turčanovou a jej hosťami o tom, aká je psychológia dôležitá. Či v osobnom, alebo profesijnom živote.

Podobná videa