Počítat s konzultanty!!!

Firmy ve druhé části Evropy mají až desetkrát více konzultantů než české. Je to tím, že jsme naředěný extrakt Einsteinů nebo jen nevíme, že nevíme? Pojďme hledat důvody.

Datum: 09. 03. 2022
Čas: 

Moderuje: Milan Kaplan
Hosté: Karel Kuklík, jednatel společnosti Nákupní servis s.r.o.

Téma: Rozhovor Milana Kaplana a Karla Kuklíka o konzultantech v Česku.

Podobná videa