Podceňujeme kapacity nákupných tímov?

Jak komunikovat změnu na příkladě zavedení centrálního nákupu v Masarykově univerzitě.

Datum: 15. 12. 2021
Čas: 

Moderuje: Marcela Turčanová
Hosté: Zuzana Bučeková, Daša Paláková

Téma: Zkušenosti MUNI se zaváděním centrálního nákupu, DNS a e-katalogů, příklad toho, jak se téměř všichni kolegové zavedení nového nákupního systému bránili, a také o přijímání změn. Řekneme si více, proč lidé obtížně přijímají změny. Proč je odmítají, jsou naštvaní nebo podráždění. Proč se jim snaží vyhnout. A co musí znát ten, který se přesto snaží změnu prosadit, aby si zachoval nadšení a nepodléhal frustraci.

Podobná videa