Uživatel bere na vědomí, že předpokladem řádného provozování webové stránky www.eprocurement.tv společnosti PROEBIZ s.r.o., IČ 64616398, Masarykovo náměstí 33, 702 00 Ostrava (dále jen společnost PROEBIZ) je využití datových souborů cookies.

I. Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím webového prohlížeče do počítače uživatele. Slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů webu a ukládají se do nich uživatelské předvolby. Používání cookies neznamená žádné bezpečností riziko pro počítač či jiné koncové zařízení (mobil, tablet).

II. Proč používáme cookies?

Webová stránka www.eprocurement.tv může pomocí cookies uložit potřebné informace na straně uživatele a při další návštěvě je může opětovně načíst. Díky tomuto je možné si například pamatovat vybraný jazyk, udržovat přihlášení uživatele a spoustu jiných případů. Tyto soubory jsou důležité pro správný chod webové stránky www.eprocurement.tv

Společnost PROEBIZ respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné během provozování webové stránky www.eprocurement.tv budou použity ke zlepšení našich služeb. Využíváme soubory cookies výhradně za účelem zkvalitnění a zjednodušení pohybu uživatelů na webových stránkách, optimalizace těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro návštěvníky a také pro marketingové účely.  Vše tedy za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky.

III. Odmítnutí používání cookies

Pokud si nepřejete soubory cookies využívat, je možné tuto stránku opustit nebo nastavit ukládání cookies ve Vašem prohlížeči.

Dále je možné použít „anonymní prohlížení“ (pokud jej Váš prohlížeč podporuje), které smaže cookies po zavření okna webového prohlížeče. Tato ustanovení pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne  14. 01. 2021.