Podpis elektroniczny w postępowaniach publicznych

Wykorzystanie podpisu elektronicznego w Zamówieniach Publicznych?

Datum: 25. 11. 2021
Čas: 

Moderuje: Piotr Krompiewski
Hosté: Jakub Rzymowski (Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)

Téma: Celem spotkania jest przybliżenie problematyki związanej z podpisem elektronicznym, który wykorzystywany jest do podpisywania dokumentów oraz w Zamówieniach Publicznych przez Wykonawców między innymi w trakcie składania ofert.

Podobná videa