PRAKTIK ARÉNA – ZDRAVOTNÍCTVO 22´

Ďalší ročník Praktik arény zdravotníctvo sa uskutoční aj tento rok v on-line podobe.

Turbulentné mesiace priniesli mnohé zmeny, nevylučujúc aj oblasť verejného obstarávania. A práve na tieto zmeny sa zameriava tohtoročná PRAKTIK ARÉNA Zdravotníctvo.

V niekoľkých tematických blokoch ich postupne rozoberieme. Môžete sa tešiť na vízie do roku 2022 v súvislosti s digitalizáciou procesu verejného obstarávania. Našej pozornosti neunikne ani elektronizácia zákaziek s nízkou hodnotou. Trendom posledných mesiacov je analýza údajov a ich využitie pri rozhodovaní v praxi, ktorú rozoberieme na konkrétnych príkladoch z praxe. Novela zákona o verejnom obstarávaní vyvoláva množstvo otázok, pripravili sme odpovede na 25 z nich a určite bude priestor aj na vaše otázky.

Datum: 23. 03. 2022
Čas: 

Moderuje: Kristína Kaplanová & Jan Jedlička
Hosté: Jozef Bálint, Viktor Moravec, Ondrej Kuruc, Michal Garaj, Marcela Turčanová, Martin Mikušec

Téma: Turbulentné mesiace priniesli mnohé zmeny, nevylučujúc aj oblasť verejného obstarávania. A práve na tieto zmeny sa zameriava tohtoročná PRAKTIK ARÉNA Zdravotníctvo.

Podobná videa