Prečo využívať Prípravné trhové konzultácie

PTK ako možnosť k analýze dodávateľského trhu a úspešná cesta ako určiť najvhodnejšiu stratégiu a parametre VO.

Datum: 03. 06. 2021
Čas: 

Moderuje: Kristína Kaplanová
Hosté: Marcela Turčanová (APUeN), Katarína Hreusová (ÚVO), Juraj Barbarič (VUSCH)

Téma: Ako využiť Prípravné trhové konzultácie k optimálnemu nastaveniu verejného obstarávania. Ako viesť debatu so širokým spektrom odborníkov, expertov, hospodárskych subjektov a nastaviť požiadavky na predmet obstarávania čo najoptimálnejšie, nediskriminačne a najpresnejšie. Hľadanie odpovedí, príležitostí, inšpirácií s odborníkmi z praxe a z Úradu pre verejné obstarávanie. Od možnosti ako realizovať PTK k limitom, variabilite, zverejňovaniu a kde sa robia chyby. Ako elektronizácia VO ovplyvnila Prípravné trhové konzultácie. Ako ovplyvňujú Prípravné trhové konzultácie predmet zákazky, prípadne budúci typ zmluvy.

Podobná videa