Procurement English #11

Naučíme vás mluvit anglicky – online, kdykoliv a kdekoliv. Prohlubte s námi zábavnou formou svoje znalosti snadno a efektivně. Každá lekce se věnuje tematickému okruhu z oblasti Procurementu a obsahuje nejen slovní zásobu, ale také konkrétní příklady využití s ohledem na gramatiku anglického jazyka. 

Těší se na vás Saša s Ivanou.

Datum: 19. 04. 2023
Čas: 13:00

Moderuje: Ivana Ondruchová, Alexandra Vysloužilová
Hosté: 

Téma: Make it short and sweet: various topics from Procurement.

Podobná videa