SONDA #2: tentokrát o nákupním procesu

Tentokráte o nákupním procesu a jeho proměnách. Pokrok a následná adaptace nových technologií a nástrojů považujeme za základní stavební kámen konkurenceschopnosti každé organizace. Elektronizace, automatizace robotizace jsou typickým příkladem pozvolně nastupujícího nového způsobu myšlení nejen v nákupu. V tomto díle se pokusíme o nezávaznou analýzu nákupního procesu vícestupňovou optikou různých vývojových stádií nákupu a ukážeme si, jak se užívání e-nástrojů může promítat do zavedených nákupních procesů.

V čem napomáhají a kdy je praktičtější zůstat nohama na zemi? Pojďme společně hledat nejen slepé uličky virtuálního světa kybernetických možností, ale i osvědčené vývojové proudy integrace e-nástrojů v nákupu.

Program:

O nákupu 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0

O nákupním procesu kde začíná a kde končí? proces, nástroje a znalosti

O nástrojích – pořídit si Ferrari na rodinné nákupy

Datum: 24. 02. 2021
Čas: 

Moderuje: Jan Jedlička, Andzej Kulbiński
Hosté: 

Téma: Inspirace

Podobná videa