SONDA #7: tentokrát o trendech v nákupu

Tentokráte o trendech v nákupu. SONDA se tentokráte ohlédne za tématy, které rezonovaly nákupním světem v uplynulých měsících. Ukazuje se, že vyjasnění si definic nákupní terminologie napomáhá většímu porozumění při výměně zkušeností, a to je dobře.

Poslední měsíce ukazují, že kdo je připraven a není překvapen a vítězí ti nejpřízpůsobivější. Měnící se role nákupu mění požadavky na tým, vznikají nové pozice. Celou transformaci lemuje jeden společný jmenovatel, bez kterého je prakticky nemyslitelné udržet konkurenceschopnost organizace.

Proč je důležité pojmenovat blokátory a proč je nezbytné pochvalně ukazovat na úspěšné příklady dobré praxe? Efektivita práce, její usnadnění, snižování procesní chybovosti, odbourávání zbytečných procesů nebo snaha o zvýšenou přesnost při rozhodování, to je vytyčená cesta, snad i dočasný cíl.

Datum: 29. 07. 2021
Čas: 

Moderuje: Jan Jedlicka & Andrzej Kulbiński
Hosté: 

Téma: A o čem všem se budeme bavit? Nákupní slovník / Nákupní strategie / Risk management / Nákupní tým / Digitalizace nákupu, brzdy & hvězdy / Big data v nákupu / Katalogy / Udržitelný nákup

Podobná videa