Spory pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami na tle umów w sprawach zamówień publicznych

Rozwiązywania sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami.

Datum: 20. 01. 2022
Čas: 

Moderuje: Michał Kania
Hosté: Joanna Jarosz – Zugaj – Kancelaria JZP

Téma: W rozmowie z adw. Joanną Jarosz-Zugaj poruszone zostaną wątki dotyczące m.in. przyczyn konfliktów, które powstają na gruncie umów w sprawach zamówień publicznych, możliwości pozasądowych sposobów rozstrzygania tychże konfliktów oraz korzyści jakie płyną z wykorzystania metod ADR.

Podobná videa